SN Vijčani terminalni blok

 • SN-75W

  SN-75W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-150W

  SN-150W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-100W

  SN-100W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-50W

  SN-50W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-40W

  SN-40W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-30W

  SN-30W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-15W

  SN-15W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SN-10W

  SN-10W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SND-15W

  SND-15W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk

 • SND-10W

  SND-10W

  SN serija graničnih terminala u skladu je sa međunarodnim standardom IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Prednost

  Terminal se može ugraditi na vodilicu tipa TH35 ili G32, a može biti i na ploči.

  Usvaja spajanje ploča.

  Ima izolacijski dio, kao što je klapna, separator grupisanja i septa.

  Ima siguran poklopac za prašinu

  suk